zdravotnické technologie

medical technology

Informační a archivační technologie

Kardiologický PACS (Picture and Communications System, CPACS) - moderní systém pro zpracování, prezentaci a archivaci snímků pořízených nebo využívaných v kardiologii.

Další informace jsou na vyžádání.


Programy pro analýzu kardiologických snímků Sanders Data Systems

  • LVA (Kvantitativní levokomorová angiografie)
  • QCA (Kvantitativní koronární angiografie)
  • Prohlížeč snímků a software pro další analýzy

Další informace na www.sandersdata.com