zdravotnické technologie

medical technology

Invazivní kardiologie

CID Medical

Produkty intervenční kardiologie italského výrobce CID SpA.(Carbostent & Implantable Devices).

Portfolio zahrnuje:

  • Balónkové katétry Fludyo a ProHp (vysokotlaký balónek s duálním využitím při intervenci)
  • Karbostenty
    • BMS – BIS (BioInducer Surface) Avantgarde
    • DES – BIS (bez polymeru) CRE8

Podstatnou vlastností tohoto stentu je uložení léku v rezervoárech vytvořených ve vzpěrách stentu. Tato technologie umožňuje cílené uvolňování léku pouze do stěn tepny s minimalizovaným vymýváním léku protékající krví. Po jeho vyčerpání zůstává v koronární tepně pouze karbostent.

Karbostenty jsou vytvořeny na kostře CoCr s tenkou vrstvou bio- a hemo-kompatibilního uhlíku se strukturou blízkou diamantu, nanášenou patentovanou technologií.

Další informace jsou na vyžádání, popřípadě na www.cidvascular.com


InspireMD

Stent MGuard s ochranou proti embolii. Na BMS stentu je našita tenká síťka, které je přichycena pouze na koncích stentu. Tato mikrosíťka zabraňuje uvolňování zbytků trombu z koronární tepny a v průběhu implantace stentu snižuje riziko ruptury plátu.

Další informace jsou na vyžádání, popřípadě na www.inspire-md.com


TandemHeart

TandemHeart je systém určený pro zajištění mechanické srdeční podpory a to jak levostranné, tak pravostranné. Přístup je cestou v. femoralis a pak transeptálně do levé síně, nebo pomocí dvouluminární kanyly do pravé síně a plícnice. Objem čerpadla je 10 ml. Systém je určený pro kardiology, bez nutnosti chirurgického přístupu.

Další informace jsou na vyžádání, popřípadě na www.cardiacassist.com.


Cardia

Jedinečné okludery k endovaskulárnímu uzávěru defektu síňového septa a přetrvávajícího otevření foramen ovale s minimální dávkou kovu ve svém designu, s patentovaným „self-centered“ systémem a super nízkym profilem umožňují jednoduché zavedení a ideální uzavření defektů při zachování co největší míry fyziologických poměru.

  • Ultrasept ASD
  • Ultrasept PFO

Další informace jsou na vyžádání, popřípadě na www.cardia.com


P+F PRODUCTS + FEATURES

P + F Products + Features GmbH je společnost zaměřená na výzkum, vývoj a výrobu inovativních minimálně invazivních řešení v oblasti kardiologie, které přispívají k blahobytu člověka, obnovují zdraví, prodlužují život a jsou přístupné všem.

TricValve® Transcatheter Bicaval Valves je systém dvou samoexpandibilních biologických chlopní pro léčbu pacientů s hemodynamicky významnou trikuspidální nedostatečností a kavalním refluxem. Chlopně se implantují perkutánně do horní a dolní duté žíly, aniž by došlo k narušení nativní trikuspidální chlopně. Je zvláště určen pro použití u pacientů s extrémním rizikem nebo u pacientů, kteří nejsou vhodní pro chirurgickou terapii.

Další informace jsou na vyžádání, popřípadě na www.productsandfeatures.com